Etiquetas

09 mayo 2024

JOSEFA LOSADA VÁZQUEZ

Naceu en Manzaneda o 1 de novembro de 1897. Estudou maxisterio e  comezou a exercer de interina en diversas escolas. Unha das primeiras onde exerceu de interina foi a de Humoso en Viana do Bolo e na escola de Rocas de Abaixo. Presentouse ás oposicións en 1914 e estivo destinada en O Barco e logo foi para escola de Esgos. En 1936 foi destinada á escola de Domirón no concello de Narón. Casou con Marcial Fernández Vázquez e tiveron cinco fillos. Seu home era un dos representantes das Asociacións obreiras co cargo de vogal.

Josefa estaba afiliada á U.X.T e converteuse en Presidenta do Consello Local de Narón, cargo que deixou cando comezou a guerra. En agosto de 1936 foi sancionada e suspendida de emprego e solo por dous anos e con traslado fóra das provincias galegas por cinco. Así mesmo quedaba inhabilitada para o exercicio de cargos directivos e de confianza en institucións culturais e de ensinanza.

En 1938 foi destinada a escola de Doniños (Serantes) pero declaránona incursa por abandono da escola. Marchou a Francia e residiu na Villa Vilconti Canet Pays. 

O 7 de xullo de 1939 embarcou en Burdeos no buque "Ipanema", o barco da liberdade para refuxiados con tripulación de indochina, rumbo a Veracruz, México. Marchou cos seus fillos Eladio de 23 anos, Amelia de 18 anos, Antonio de 11, María con 9 anos e Alfonso con 8 anos. Josefa abandonou o a súa terra escapando da persecución, tiña 42 anos.

(Elaboración propia a partir de diferentes fontes: Fundación Pablo Iglesias. "Asilados políticos españoles llegados a bordo del vapor "Ipanema", p. 45; PARES, Movimientos Migratorios; Boletín oficial de la Provincia de la Coruña, 24 de agosto de 1936, p. 3; El correo de Galicia , 24 de xaneiro de 1914, p. 2;  El Compostelano, 13 de xuño de 1937, p. 2, El Correo gallego, 15 de outubro de  1938, p. 1; Gaceta de Galicia , 24 de xaneiro de 1912, p. 2; El Ideal gallego, 26 de agosto de 1936, p. 3; El Noticiero gallego, 11 de xaneiro 1943, p. 2; La Región, 8 de setembro de  1914, p . 3; FOTO. Portal de Archivos Españoles.)