Etiquetas

01 octubre 2015

MARÍA LUÍSA GUITIÁN OJEA

María naceu en Cristosende o día 24 de outubro de 1919 no seu dunha familia de recursos e de intereses intelectuais. Seu pai era José Guitián Martínez. Era a irmá de Francisco Guitián Ojea, doutor en química e farmacia e reputado profesor e investigador. 

María matriculouse no ano 1939, cando tiña 20, na Facultade de Filosofía e Letras. Realizou os estudos por oficial e rematounos no 1943, ano no que se licenciou. 

Casou o 10 de outubro de 1945 na igrexa dos Milagros de Monte Medo co capitán Luís González González.

(Fonte: Finisterre (Madrid. 1943). 2/1946, página 18)
(Elaboración propia a partir de diversas fontes)
Vid: Cid Galante, Rosa María, Tese de doutoramento; El Correo Gallego, 11 de outubro de 1945, p. 2; Finisterre, febreiro de 1946, p. 22.