Etiquetas

Matria

Sei da polémica deste termo. As persoas acostúmanse mal a palabras e chirríalles na mente. Incluso entre ilustres intelectuais actuais as palabras que se feminizan cáusanlles pavor, moléstanlle, son froito das súas sornas e ridiculizacións. 

Toda a vida chamándolle patria que cando escoitan matria arrepíaselles a pel. O primeiro é consultar e ler e informarse antes de lanzar unha opinión empurrada polos prexuízos. 

Matria xa era un termo que empregaron os clásicos e o intelectual máis prestixioso deste país, como foi Unamuno, empregouna con criterio.

Ao respecto hai un artigo marabilloso pero que hai que ler con moita atención e concentración que nos expón que é matria de DOBÓN ANTÓN, María Dolores, “Matria contra Patria en la trayectoria espiritual de Unamuno”¸  Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno”, nº 34, 1999, pp. 75-96.

De xeito moi simplificado, pois o estudo require dunha lectura moi atenta e concentrada, alude a que Unamuno aspira a atopar as raíces do sentimento rexional e do concepto de patria. Tras aludir a tres “patrias”: campanario, chica ou cordial que vincula ao ser coa natureza; a histórica definida polo rei e bandeira como concepto burgués; e a gran patria humana que é un ideal. Cando o home vincula a seu amor á terra co amor fraternal dá como resultado "matria” que é a intrahistoria, muller, a base de toda tradición, específicamente Virxe Nai. En efecto, para Unamuno a palabra "patria" entraña violencia, conquista..."matria" entraña paz, ligazón coas raíces, composición pracenteira.

"Unamuno llega a la conclusión de que la fuerza agresiva y conquistadora, el elemento viril en la vida personal y en la histórica es inevitablemente violento. Cuando la historia está dominada por la virilidad la guerra es su inevitable resultado. El principio viril hizo su entrada en la historia con el fratricidio de Caín, criminal y fundador, sobre el crimen, de la vida civil. Esa fraternidad homicida es la base de la patria; a ella debemos oponer la sororidad y la matria. Fraternidad y patria y sororidad y matria proceden a su vez de la encarnación en la historia de dos de las personas de la Trinidad unamuniana, el Padre y la Virgen Madre. El Padre sin la Madre es esencialmente destructor; es bajo la caridad doméstica de la Madre que su fuerza se transforma en principio de creación espiritual.

De esa unión del Padre y la Madre en la Historia, nace el Cristo histórico, que no es sino la encarnación, en una gloriosa Humanidad futura del Ideal Humano que la civilización cristiana nos ha transmitido. Realidad que Unamuno sabe que no es plenamente realizable en el tiempo, pero que debe ser, sin embargo, el objeto de nuestro afán en este mundo. Si es posible en una vida ultraterrena es también el objeto de nuestra agonía religiosa"

Con que se quedan, con patria-violencia ou matria-caridade?

É preciso que lean paseniñamente o artigo pois a autora fai unha análise en profundidade da filosofía unamuniana.

Eu lereino máis veces, aprenderei cada vez máis.

29 de agosto de 2021.