Etiquetas

25 noviembre 2022

MARÍA DE LA TORRE Y HACHA (María de la Torre Acha)

Foi a primeira concellala nun municipio de Ourense.

María naceu en Ourense e era filla de María de Acha y Larrauri. En canto ao pai, probablemente fose Eladio de la Torre Fernández que era sarxento militar e desde Tarragona foi destinado a Ourense en 1897 pois nomeárono Vixiante do Canal do Loña, cargo ao que renunciou en maio dese mesmo ano. Este faleceu en Ourense o 31 de xaneiro de 1917. A nai de María  faleceu o 20 de novembro de 1952. María tiña unha irmá chamada Marina. A familia residía na Rúa Lamas Carvajal, número 2, segundo piso. 

Unha das tías era Venancia de Acha, casada co comandante militar, Don Antonio Balvís Forneiro, destinado en Sobrado dos Monxes, un home recoñecido na provincia. Outra das tías por parte do pai era Herminia de la Torre Fernández e curmá de María de la Torre Parada.

Tiña o título elemental de Maxisterio, expedido o 29 de decembro de 1911. Comezou a exercer como interina en 1910 pero quixo promocionar e en 1912 obtivo na Normal de Pontevedra o Grao Superior de Maxisterio acadando na Reválida a cualificación de sobresaliente. Ese mesmo ano foi para a escola de Riocaldo en Lovios e ao ano seguinte foi á de Fonteita en Chandrexa. En 1914 presentouse ás oposicións en Santiago e, tras aprobalas, adxudicáronlle praza no pobo de Berrande en Vilardevós. Foi a mestra titora de prácticas de Carmen López Bello na escola de Cartelle no curso 1917-1918.

(Fonte: La Región, 18 de xuño de 1914, p. 2. Galiciana.)

Alí, en Cartelle, estivo exercendo durante varios anos ata que, posteriormente, foi destinada en 1923 á Vilamarín. Alí compaxinou o seu traballo co da concellería. En 1934 cambiou de escola para a de Tamallancos, no mesmo concello, En 1944 foi destinada a Tamallancos e de aí pasaría á escola de Pereiro de Aguiar.

María de la Torre, estando de mestra en Vilamarín, foi nomeada tenente-alcalde do concello en 1925 polo que foi a primeira muller que ocupou este cargo  politico na nosa provincia. No Concello de Ourense serían nomeada concellalas Blanca Calvo e María Amor Roland.

No anexo do 8 de marzo de 1924 do Estatuto municipal incluía por primeira vez no censo para poder votar ás mulleres maiores de 23 anos, solteiras, non tuteladas por homes ou polo Estado. Posteriormente, tamén as que reunisen estes requisitos podían postularse para un cargo político. Pero, realmente, isto non se aplicou pois para designar concellais, serían ao fin os Gobernadores. E, en efecto, algunhas  foron designadas para cargos políticos nos gobernos municipais, e en Ourense, unha delas foi María de la Torre.

O procedemento de nomeamento de María de la Torre concellala foi o seguinte. O tenente de Infantería Máximo Macho levou a cabo unha inspección no Concello de Vilamarín por orde do Gobernador Civil. Tras dita inspección ocular atopáronse moitas irregularidades polo que toda a Corporación foi suspendida sendo substituída por un novo alcalde e concellais. O novo alcalde sería José Blanco González e, María de la Torre sería nomeada segunda Tenente Alcalde. Así pois, a nova corporación estaba formada polo alcalde e dez concellais, sendo María a única muller. O dicurso pronunciado polo Sr. Macho destacou a incorporación desta "distinguida señorita" da que dixo que era unha muller moi culta e que estaba desempeñando un importante labor na escola de Vilamarín, e ademais afirmou:

era de esperar una labor fructífera y delicada, que será, a no dudarlo, un valioso elemento de colaboración para el señor alcalde electo Don Juan Blanco, maestro nacional de Reádegos...El Señor Blanco contestó al Señor Macho agradeciendo las frases laudatorais para todos y especialmente las dedicadas a los maestros, y dedicó elogios muy merecidos para el digno señor gobernador, que llevó al Municipio la primera señorita, a fin de que con su talento y belleza colabore al engrandecimiento del mismo... (1)

Posteriormente tomou a palabra o novo Alcade que tamén dedicou eloxios para o señor Gobernador que "llevó al Municipio la primera señorita, a fin de que con su talento y belleza colabore en el engrandecimiento de este Muncipio" (2).

Tomou a palabra María de la Torre prometendo facer todo o posible na colaboración que dela se solicitaba.

E, en efecto, María de la Torre y Hacha convertiríase na primeira muller concellala da provincia. No concello de Ourense, lembremos, que Blanca Calvo e María Amor tamén chegaron a ser concellalas en 1925.

Coa chegada da Ditadura, María de la Torre foi denunciada ante a Comisión de Depuración do personal de maxisterio e imputáronselle os seguintes cargos: haber cambiado coa chegada da República; saudar co puño en alto; que non era moi relixiosa e que provocara algúns escándalos. Mais María defendeuse nos descargos dicindo que eran incertas todas esas acusacións. Di:

Que son totalmente inciertos los cargos que se me formulan, ignoro por quien, aunque supongo que será por algún enemigo personal o por alguien que tenga interés directo en que se me infiera un castigo, que lleve como consecuencia el que la escuela que regento quede vacante. Ciñéndome a los cargos que se me formulan afirmo:

 Primero que antes del advenimiento de la República he sido tan amante del orden que ayudé en la medida de mis fuerzas a la labor del General Primo de Rivera desempeñando el cargo de teniente Alcalde del Ayuntamiento de Vilarmarín, según se puede justificar pidiendo certificación al Ayuntamiento referido. Al sobrevenir el cambio de régimen, no cambié de ideas ni de moral, para  esta que se emplea por quien me haya denunciado, dando claramente entender al producirse con semejante vaguedad que nada en concreto tenía que decir contra mí.

Acompñaño para justificar mi conducta y actuación, tanto moral como política, certificación expedida por el Delegado Militar en el Ayuntamiento de Villamarín, y declaraciones juradas de los Sres Sacerdotes del Distrito, los cuales interesa que sean ratificadas.

Que olvidé mis sentimientos religiosos. Esto es otra vaguedad como la anterior pero puestos a rebatir el cargo, sostengo que no los olvidé ni en público ni en privado, tanto en lo que se refiere a mí personalmente, como a fomentar el cumplimiento de los deberes de religión, entre las niñas cuya educación tenía confiada.

Que di no poco escándalo. Cabía preguntarle al que tal cosa dijo de mí, cómo y en qué di escándalo poco o mucho. Nada tengo que decir a este respecto, puesto que este cargo roza ya mi honradez personal...

Que saludaba a mis compañeras con el puño en alto. A este respecto me remito al adjunto informe de la Jefatura Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S ...

Suplico a la Comisión, se tengan por contentados los cargos contenidos en el pliego que devuelvo.

Tamallancos, 29 de Diciembre de 1937.

Con estas alegacións que realizou María de la Torre a Comisión de Depuración acordou confirmala na súa escola (2).

(Elaboración propia a partir de diversas fontes e hemeroteca. E de novo quero dar as enormes grazas a Rafael Salgado por facilitarme esta fotografía)
(1)El Correo de Galicia, 5 de xullo de 1925, p. 12. (2) "Nuevo Ayuntamiento",  La Región, 12 de maio de 1925, p. 1.
Vid:La Región, 2 de outubro de 1912, p. 3; La Correspondencia Gallega, 14 xuño 1914; Diario de Pontevedra, 2 de Outubro de 1912, p. 2; La Región, 12 de maio de 1925, p. 1; Boletín Oficial de la Provincia de Lugo: 20 de xaneiro de  1912; El Eco de Galicia, 30 de agosto de 1925, p. 24; El Pueblo Gallego, 15 de xaneiro de 1944, p. 5;La Región, 20 de novembro de 1952;  El Pueblo Gallego, 14 de agosto de 1958, p. 11; (2)MINISTERIO DE CULTURA, Arquivo Xeral da Administración, 32_13248_00262_013.