Etiquetas

21 septiembre 2012

BENILDE RODRÍGUEZ LOSADA

Naceu en Cartelle en 1918 e era filla de mestres. En 1939, aos 21 anos ingresa na Facultade de Filosofía e Letras en Santiago, matriculándose por oficial. Estuda os cinco cursos rematando a carreira en 1944 co título de Licenciada.
Vid: Cid Galante, Rosa María, Muller e educación en Ourense (1900-1930), Tese publicada en formato electrónico polo Departamento de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo.