Etiquetas

22 marzo 2012

DOLORES VILLAMARÍN OTERO

Dolores era a dona de Don Francismo Dopazo Rodríguez, Deputado provincial na corporación xestora que se fixo cargo da Deputación na etapa da Fronte Popular. Dolores voi detida en xuño de 1937 e estivo no cárcere de Bande, permañecendo alí case un ano. Os informes da Comisaría de Ourense facían referencia a ela como comunista extremista, que acudía ás manifestacións coa bandeira vermella, erguendo o puño e vestindo tamén de vermello.
Vid: Prada Rodríguez, J. "As mulleres e a resistencia antifranquista (1936-1945)" en Juana López, J. e Prada Rodríguez, J. (dir) As mulleres en Galicia no século XX, Vigo, Ir Indo, 2011, páx. 183.

No hay comentarios:

Publicar un comentario