Etiquetas

31 julio 2022

CONCEPCIÓN VIEITEZ FIGUEIREDO

 

Mestra ourensá que foi represaliada durante a ditadura franquista. Era irmá de Andrés Vieitez o ecónomo de Freás de Carballino. Rematou os estudos de maxisterio en 1927 nos que obtivo unhas brillantes cualificacións. No 1928 ocupou a praza de interina na escola de Liñares en Beariz.

Realizou os cursiños de selección en 1931 e estivo na escola de Beiro en Carballeda de Avia e no ano 1934 déronlle a praza na escola de Fontán de Mourentán en Arbo, Pontevedra, pero solicitou permuta para a escola de Beiro. Ese mesmo ano contraeu matrimonio con Amadeo López Bello, mestre nacional que tamén exercía na escola de Beiro e un membro activo de ATEO. Así mesmo, era cuñada de Carmen López Bello tamén pertencente a ATEO e vogal da mesma e que sería sancionada como o seu irmán pola Comisión Depuradora.

No ano 36 tamén sancionaron a Concepción e foi suspendida de emprego e soldo por dous anos con traslado forzoso fóra da provincia,  tiña prohibido solicitar cargos vacantes durante o período de cinco anos e tamén quedaría  inhabilitada para o exercicio de cargos directivos e de confianza. Destinárona a Vitoria e en xuño de 1940 suplicou a revisión do seu expediente pero non debeu ser aceptado. Regresou en 1945 para exercer, de novo, en Beiro. No BOE do 11 de agosto de 1945 figuraba na lista de ascenso de soldo aos mestres e mestras nacionais.

(Elaboración propia a partir de diversas fontes)Vid: El Correo de Galicia : órgano de la colectividad gallega en la República Argentina: Num. 1120 (10/07/1927); El pueblo gallego : rotativo de la mañana: Ano VIII Número 2367 - 1931 novembro 5;El pueblo gallego : rotativo de la mañana: Ano XI Número 3124 - 1934 abril 4 El Noticiero gallego : semanario destinado a fomentar los intereses morales y materiales del Magisterio de primera enseñanza: Num. 1954 (18/03/1934); El Noticiero gallego : semanario destinado a fomentar los intereses morales y materiales del Magisterio de primera enseñanza: Num. 1967 (25/06/1934); El pueblo gallego : rotativo de la mañana: Ano IX Número 2621 - 1932 agosto 19; La Región : diario independiente, de intereses generales, de noticias y avisos: Ano XXIX Número 7677 - 1938 novembro 6; La Región : diario independiente, de intereses generales, de noticias y avisos: Num. 7980 (25/06/1940); BOE do 11 de agosto de 1945.

No hay comentarios:

Publicar un comentario