Etiquetas

17 marzo 2012

IRENE RODRÍGUEZ GARCÍA

Chamada polo alcume de "A Pasionaria de Ferreiros. Formou parte do grupo de mulleres raianas que tiveron un importante papel na supervivencia dos fuxidos. Foi trasladada á prisión de mulleres de Bande e Celanova.
Vid: Martíns Rodríguez, MºVictoria, "La represión franquista sobre as mulleres" en De Juana, J. e Prada, J. (dir) As mulleres en Galicia no século XX,  Ir Indo, 2011, páx.159.