Etiquetas

02 marzo 2009

EUGENIA PEREIRA RODRÍGUEZ


Nacida en O Carballiño en 1895 foi a primeira muller galega que obtén a licenciatura en Farmacia. O 7 de abril de 1895, no Carballiño, Maximino González Álvarez asenta unha nena nacidad o día 3 de Abril dese ano. Naceu na casa de Purificación Rodríguez que era comerciante. En 1913 foi recoñecida polo seu pai, César Pereira Munín, avogado, veciño da vila de Carballiño. O seu avó foi notario e o seu pai, César Pereira, tamén o era. Estudará no Instituto Provincial de Ourense onde acada unhas moi boas cualificacións. Filla de labradores. Realiza por libre tres cursos de bacharelato no Instituto ourensán onde obtén de media notable. Decide continuar estudos na Universidade pero o seu pai opúñase a que a súa filla ingresara , e dicía que a unha muller lle bastaba con saber guisar, coser e pasar o ferro. Pero cando a súa filla, pouco despois, lle replica que xa sabe guisar, coser e pasar o ferro, e que está preparada para ir á Universidade o seu pai accederá.Solicita logo un certificado para a Universidade de Santiago inscribíndose en Farmacia en 1918, combinando a opción libre e oficial e, coa nota media de notable, licénciase en 1922-23. Esta muller tamén figura en 1920 na Facultade de Medicina onde realiza a especialidade de Hixienista. Estivo en réxime de pensión no Instituto Pasteur e na cidade Condal. Por oposición obtivo a praza de Xefe do Laboratorio Químico da aduana de Barcelona. Contraeu matrimonio con Ramón Castells Fortún.
Vid: Cid Galante, Rosa e Benso Calvo, Carmen, Los expedientes de las estudiantes de bachillerato: una fuente básica para el estudio del alumnado femenino de los institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930)Historia de la educación: Revista interuniversitaria, ISSN 0212-0267, Nº 26, 2007, págs. 437-470. Cid Galante, Rosa María, "As primeiras ourensás ante o reto da educación universitaria"(I, II), Minius, nº XI e XII, 2003 e 2004. Bande Rodríguez, E., Institucións docentes e grandes mestres en Ourense. 1846-2005, Galaxia, Vigo, pp. 338-339.
Foto: Vida Gallega, nº 239, decembro 1923.

No hay comentarios:

Publicar un comentario