Etiquetas

05 marzo 2011

MARÍA FERRÍN NOVOA

Naceu en 1906 en Casardomato. Ingresou en 1918, aos 12 anos, no Instituto Provincial de Ourense. O seu pai era funcionario. Realiza os seis cursos de bacharelato, cinco cursos por libre e un por oficial. Obtén o título de bacharelato en 1924 e logo trasládase á Escola Normal de Mestras. Vid: Cid Galante, Rosa, Muller e educación en Ourense (1900-1930), tese inédita. Cid Galante, Rosa e Benso Calvo, Carmen, Los expedientes de las estudiantes de bachillerato: una fuente básica para el estudio del alumnado femenino de los institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930)Historia de la educación: Revista interuniversitaria, ISSN 0212-0267, Nº 26, 2007, págs. 437-470.

No hay comentarios:

Publicar un comentario