Etiquetas

15 marzo 2011

CELIA BOUZAS DE PEÑA

Celia Bouzas era a presidenta do Grupo Feminino de Ourense do Partido Galeguista. Xunto con Mercedes Docampo publican o "Chamamento as mulleres galegas" e di o seguinte:
"Ás nosas irmáns galegas dirixímoslle un saúdo e ao mesmo tempo da nosa decisión ao organizare en Ourense un Grupo Femenino Galeguista e algunhas teñen loubado a nosa boa idea. ¿Por qué non vos xuntades, como nós o temos feito, se levades dentro ise aceio que sentimos as donas galegas de poder vivir n-unha Terra ceibe, que hoxe está enilxada pol-a ambición de xentes que non sinten coma nós, nin falan coma nós, nin n-ela disfroitan como nós, porque a descoñecen e nos caloñan e persiguen sen nos escoitare? ¿Cecais teñen medo de que as convenzamos? Pode ser. Certamente, son un impedimento pr´as nosas arelas que son ben fidalgas e desintresadas. Por iso, ousamos dar iste paso coa seguranza de que non vos demoraredes en seguir o noso eixempro, formando un Grupo Femenino, e, podendo, con meridando número de afiliadas que eiquí. Somos arredor de medio cento na cibdade e sabemos que se están organizando outros Grupos nos pobos da comarca. ¡Adiante, mulleres patriotas da nosa Terra. Todo, por Galiza, sen importarvos que comentarán os vosos aitos e que poidan censurarvos. Como se trata de traballar pol-a nosa Patria, podedes levar a frente ergueita e por elo sentiredevos orgulosas ao igoal das vosas irmáns de Ourense. Adiante, ¡TERRA A NOSA!
O impacto desta agrupación foi decisivo para que noutras partes de Galicia, outras mulleres se animasen a agruparse. Por exemplo temos esta carta enviada por Dona Elvira Bao de Varela, celebrando que as mulleres galeguistas, por impulso das de Ourense, se organizasen. Di a carta:
«Doña Celia Bouzas de Peña. Ao seu debido tempo, escoitei o voso chamamento para formar na ringleira das mulleres galegas, que temos a obriga de facer unha Galiza grande, rica e plena de libertade. Chamáchedes ao meu corazón de filla e de nai; pol-a lembranza sagra dos meus antergos e pol-o porvir dos meus fillos; pol-a nosa prosperidade colectiva, pol-a limpeza política, pol-a nosa fala e pol-a paz social. Ao voso chamamento púxenme en pé decindo. ¡presente!. Alédame escoitar a vosa voz en que fun educada na Irmandade da fala na Cruña fai uns 14 anos; vexo que a nosa semente non votada en valde. Pol-a grave doenza que padece a miña nai non tiven vagar para ofrendarvos antes de hoxe todo o meu entusiasmo galeguista; mais estiven de cote con vosco en espíritu. Contade, pois, conmigo en todo o que poida ser preciso, o agardando as vosas indicacións a seguir. Saúdavos con todo agarimo vosa irmán na causa. Elvira Bao Maceiras de Varela»
Vid: A Nosa Terra nº 349, 22-09-1934 A Nosa Terra, no 313, 9-10-1933

No hay comentarios:

Publicar un comentario