Etiquetas

01 noviembre 2010

BLANCA BLANCO

Blanca aparece inscrita, xunto con Ricardo Outeiriño, Cándido Blanco, José Fernández Dacal e o cóengo Bartolomé Mostaza en Acción Cidadá Galega en 1931, ano no que se funda. Este partido sería o precedente ourensán de Acción Popular e a CEDA. Vid: BARREIRO FERNÁNDEZ, X.Ramón, "Historia política de Galicia Contemporánea" en A Gran Historia de Galicia, Tomo XI, volume V, p. 22. PRADA RODRÍGUEZ, X., "Catolicismo e movilización política Femenina en Galicia durante el primer tercio de siglo XX" en www. unican.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario