Etiquetas

26 marzo 2011

MARÍA DE LOS ÁNGELES LEIRÓS FERNÁNDEZ

Naceu en Redondela no ano 1912. O seu pai era empregado e instalouse en Ourense. Era irmá de Eladio Leirós Fernandez, profesor e Catedrático de Filosofía do Instituto de Ensino Medio de Ponferrada. No Instituto Provincial estudará a súa filla, centro ao que ingresa no ano 1926 cando tiña 13 anos. Estuda os seis cursos, cinco por libre e un por oficial e obtén unha cualificación de notable e acada o título. Logo trasládase á Escola Normal de Ourense. No ano 1931 consta no Libro de Posesións e Cesamentos do Instituto Provincial como axudante interina gratuíta de Letras. Acadou o título de Doutora de Historia. Consta que impartíu clases de Historia e Lingua Española como axudante interina de Letras e encargada de curso no Instituto provincial durante os cursos 1937-38, 1946-47 e dende o curso do ano 1951 ata 1958. Vid: Cid Galante, R., Muller e educación en Ourense (1900-1930), tese inédita. Cid Galante, R. e Benso Calvo, C., "Los expedientes de las estudiantes de Bachillerato: una fuente básica para el estudio del alumnado femenino de los Institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930)" en Revista Historia de la Educación, 2007, nº 26. Bande Rodríguez, E., Institucións docentes e grandes mestres en Ourense. 1846-2005, Galaxia, Vigo, p. 347.

No hay comentarios:

Publicar un comentario