Etiquetas

05 marzo 2009

MARÍA DEL PATROCINIO ARMESTO ALONSO

Outra distinguida universitaria que acadará a licenciatura en Ciencias, resaltada pola prensa local de Ourense, será María Patrocinio Armesto Alonso, que aínda que era natural de Alcañices, Zamora, estivo ligada á cidade Ourensá. Nace en 1906 cursa estudos de bacharelato no Instituto Provincial de Ourense e ingresa na facultade no ano 1923 aos dezasete anos, matricularase durante catro cursos e saca de nota media notable licenciándose en 1927 (segundo consta nos Expedientes Académicos do Arquivo Histórico Universitario) A prensa ourensá non desdeña os eloxios para esta destacada muller, como así o amosa a noticia recollida no xornal da época: “La señorita María del Patrocinio Armesto Alonso que terminó en la Universidad Compostelana los estudios de la Carrera de Ciencias Químicas con brillantísimas calificaciones....Y el triunfo es tanto mayor, porque supone un noble esfuerzo el llevado a cabo por la Señorita Armesto Alonso, en esta edad en que la mayoría de las mujeres sueñan únicamente con estas fiestas sociales, o dedican las horas a un “flirteo” discreto...” en “Orensanas que triunfan”, La Región, 22 de junio de 1927. Exercería como profesora no Instituto Provincial. Así pois, acada o título de licenciada en Ciencias na sección de Química. Realizou os exercicios de grao de licenciatura o 29 de setembro de 1930. Cursou as materias correspondentes ao grao de doutoramento no curso 1928-29. En 1930 fixo o curso de Electroanálise de Combustibles na Universidade Central. Tamén realizou os estudos correspondentes ao Título de Maxisterio Nacional. Profesora agregada numeraria de institutos nacionais de Ensino Medio de Ciencias Naturais. Desempeñou os seguintes cargos: agregada interina de sección de Ciencias do Instituto Cisneros no curso 1928-29. Logo no 1932-33 e 1933-34 desempeñou o mesmo cargo no Instituto de Pontevedra. En Soria, no curso 1937-38 encargouse do curso de Agricultura. pasou ao Instituto de Ourense no curso 1938-39. Foi encargada de Ciencias Naturais no Instituto de Ensino Medio de OUrense no curso 1942-43. Foi encargada de Agricultura no Instituto de Tui nos cursos 1940-42. Foi catedrática do Instituto de Ensino Medio de Ourense desde 1949 ata 1975. Vid: Cid Galante, Rosa María, "As primeiras ourensás ante o reto da educación universitaria", (I)(II), Minius, nº XI e XII, 2003-2004. Bande, E., Institucións docentes e grandes mestres en Ourense (1846-2005), Galaxia, Vigo, 2010, pp. 239-240.

No hay comentarios:

Publicar un comentario