Etiquetas

30 octubre 2009

TERESA ROQUETA VILA


Fundadora, xunto co seu home Sinforiano Luengo, da Escola Laica Neutral de Ourense en 1909. Foi esta unha experiencia educativa, seguidora da pedagoxía de Ferrer i Guardia que se desenvolveu ata 1936. Se ben o proxecto foi rexeitado pola Igrexa e as clases dominantes ourensás. A Escola foi financiada pola Agrupación Librepensadora de Ourense e desde a Unión Provincial Ourensana de Buenos Aires e a Unión Orensana de Cuba, sociedades de instrución de alén o mar. Apoiada pola masonaría ourensá, constituíuse na cidade a Sociedade Protectora da ENLO.
E non hai mellor cousa que a colaboración entre aquelas persoas que temos un interese especial pola historia da nosa cidade. E digo isto pois esta fotografía foime cedida por Rafa Salgado que ten un blog interesantísim, e xa citado noutra ocasión, denominado: ourensenotempo.blogspot.com. Agradézollo moito.
Vid: VALÍN FERNÁNDEZ, A., Laicismo, educación y represión en la España del siglo XX. Ourense 1900-1936/39, Sada, 1993, A Coruña, Edicións do Castro, 205-212.
CID FERNÁNDEZ, J.M., Educación e ideoloxía en Ourense na II República. Organización e acción socioeducativa do Maxisterio primario, Santiago, Universidade de SAntiago, 1989, pp. 51.

No hay comentarios:

Publicar un comentario