Etiquetas

19 diciembre 2012

GUNTINA JIMÉNEZ

Aristócrata galega do século X. Era a muller do dux Suario Gundemáriz e en ausencia deste, Guntina, exerceu a potestade administrativa na comarca de Celanova.
Marco, A., Dicionario de mulleres galegas, A Nosa Terra, Santiago, 2007, p. 223.