Etiquetas

27 marzo 2010

PILAR CID CASTRO

Pilar Cid Castro naceu en Acevedo del Río, Ourense, e foi mestra da escola de Santa Eufemia. Aos vintetrés anos matricúlase na Facultade de Farmacia no primeiro terzo de século XX. Vid: AHUS., Expedientes personales, cartapacio nº. 251 e AIOP., Expedientes académicos, caixa 350/3.