Etiquetas

02 enero 2016

MARIBEL OUTEIRIÑO

Maribel Outeiriño naceu en Ourense e estudou nas Teresianas de Vigo e na antiga Escola Oficial de Periodismo de Madrid compaxinando estes estudos cos de Historia de América de Filosofía e Letras. Periodista de vocación, tradición familiar e profesión pois é filla do diario La Región de Ourense. Destaca o seu labor de reporteira pero tamén de escritora de libros con títulos como: “De Sevilla a Santiago por el camino mozárabe”; “Orense, 31 de marzo de 1881. 18:00 horas”; “Anuncios”; “Lauro Olmo”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario