Etiquetas

25 abril 2015

MARÍA LUÍSA ZARAUZA Y ANDINA

Era a filla de María Andina y Pérez-Vizcaíno e de N. Zarauza. María Luísa casou co marqués de Alta Gracia, Don Antonio Alés y Reinlen, que nacera en Madrid pero que  veu a Ourense como arquitecto.  Foi nomeado presidente da Deputación de Ourense o 29 de agosto de 1959. Permaneceu no cargo até abril de 1970. Foi presidente do Consello de Administración da Caixa de Aforros Provincial de Ourense (1959-1970). Foi procurador en Cortes (1959-1970) en representación da Deputación de Ourense. Como arquitecto construíu o edificio A Torre de Ourense (1961). Recibiu a Gran Cruz de la Orden del Mérito civil en 1970.
María Luísa, Marquesa de Alta Gracia, foi a que patrocinou a publicación de Canciones Gallegas con 34 poemas musicados e cantados e que lle foi dedicado ao crítico ourensán Antonio Fernández Cid. O estreno foi o día 26 de xullo de 1958 con motivo da inauguración do Conservatorio de Música de Ourense.
Vid: CABAÑAS ALAMÁN, F. , Antón García Abril. Sonidos en libertad,  Ediciones del ICCMU, Madrid, 1993, p. 56.
Xenealoxía
Wikipedia Antonio Alés

19 abril 2015

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ BARROS

María del Carmen, tal como ela conta,  naceu en Ribadavia. Viaxa por Europa e vivirá en París durante 17 anos onde estuda Ortografía francesa e Auxiliar de Clínica. Regresa a Madrid e traballa como enfermeira. Por motivos de enfermidade prexubílase e pode dedicarse por enteiro á súa paixón que é a literatura e en concreto á poesía.
Publicou o libro "Errores del destino"baseado nun relato dunha historia real onde conta as vicisitudes dunha muller valiente e adiantada ao seu tempo.

Vid: Editorial Círculo Rojo

02 abril 2015

JOAQUINA RODRÍGUEZ CAMINERO

Joaquina Rodríguez Caminero naceu en Ourense no ano 1911 e era filla dun comerciante ourensán. Aos 11 anos, en 1922, inscríbese no Instituto Provincial de Ourense  (Ourense, 1911), onde realiza os seis cursos o primeiro pola opción libre os outros cinco pola opción oficial. Obtén unhas excelentes cualificacións, cunha media de notable alto. Adquire a titulación de bachiller en 1928 e solicita o Certificado para a Universidade de Santiago. En Santiago matricúlase, en 1929, na facultade de Filosofía e Letras. Realiza en Santiago catro cursos pola opción oficial obtendo unhas moi boas cualificacións cunha media de notable alto. En 1933 trasládase a Madrid e é bolseira na Residencia de Señoritas de Madrid.
Estamos ante unha muller con inquedanzas profesionais e unha máis das nosas pioneiras. Joaquina era irmá de Pilar Rodríguez Caminero que tamén se contempla neste blog.
Vid: Cid Galante, Rosa María, Muller e educación en Ourense (1900-1930), tese inédita. Cid Galante, Rosa María, As primeiras ourensás ante o reto da educación universitaria (1900-1940) (II) Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, ISSN 1131-5989, Nº 12, 2004, pags. 73-102. As primeiras ourensás ante o reto de educación universitaria (1900-1930) (I) Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, ISSN 1131-5989, Nº 11, 2003, pags. 139-156
Vid: http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?id=211