Etiquetas

16 abril 2014

ISABEL BARJA

A investigadora ourensá, Isabel Barja, titular do departamento de Bioloxía e da Unidade de Zooloxía da Universidade Autónoma de Madrid, é unha das máis importantes coñecedoras do lobo ibérico. Natural da comarca de Verín, realizou as súas investigacións de campo no macizo central ourensán.
Vid: La Región

PATRICIA LOSADA PÉREZ

Patricia Losada Pérez naceu en Ourense no ano 1981 na actualidade traballa na cidade de Hasselt como profesora da Universidade e membro investigador do departamento de Termofísica da Universidade Católica de Leuven (Lovaina)  e do Instituto de Materiais da Universidade de Hasselt.  
En 1999 rematou os estudos no Colexio Zorelle e  ese mesmo ano empezou a carreira de Física na Facultade de Ciencias do campus provincial, que terminou con premio extraordinario no ano 2004. En 2005 obtivo unha bolsa do Ministerio de Educación para realizar un doutoramento en termodinámica durante o cal realizou unha estancia na Universidade Católica de Lovaina.

En maio de 2009 doutorouse en Física e enseguida chegoulle unha oportunidade laboral. Apenas dous meses despois a Universidade Católica de Lovaina ofreceulle traballar no departamento de Termofísica como investigadora posdoctoral.