Etiquetas

04 mayo 2013

MARIA LUZ ÁLVAREZ VÁZQUEZ

Naceu en Ourense no ano 1934. Acadou o título de Mestra de Primeiro Ensino na Escola Normal de Mestras e logo Licenciouse en Filosofía e Letras na Universidade de Santiago en 1958. Foi docente, dende 1963 a 1967, no Instituto de ensinanza media Rosalía de Castro de Santiago. Logo, en 1969 foi profesora na Escola de Maxisterio de Santiago.
En 1970 asistiu a un curso de perfeccionamento de frances en Niza.
Foi directora en funcións da Escola de Maxisterio desde maio a decembro de 1991.

Vid: Marco López, A e Porto Ucha, A.S. (2000). A Escola Normal de Santiago de Compostela. De Escola Normal Superior a Escola Universitaria (1849-1996). Santiago. Universidade de Santiago de Compostela. p. 244.