Etiquetas

30 octubre 2012

TERESA FONSECA MARTÍN

Como é sabido, este blog é de todos/as e para todos/as, e segundo isto, a achega de información que me fan amigas e coñecidos é valiosísima. Neste caso a miña amiga Elena Fidalgo Laínez, mestra de profesión, me suxeriu incorporar a Teresa Fonseca Martín. Teresa naceu en 1974 en Ourense, persoa agradecida dos seus pois di textualmente:
Estudié en el Curros Enríquez y en el instituto Eduardo Blanco Amor, y me gustaría hacerles un poco de homenaje porque tuve muy buenos profesores. No hubiera llegado hasta el CERN sin mis profesores ourensanos. Me gusta defender mis raíces ourensanas, pero también la educación pública. Fui al cole y al instituto que me tocaban y tuve unos profesores de lujo. (La Voz de Galicia, 5-10-2008)
Despois de estudar en Ourense trasladouse a Santiago para realizar a carreira de Física e Química. Logo obtivo unha beca de Pedro Barrié de la Maza e realizou a tese de doutoramento en Northwesterm. Versaba  sobre a desintegración dunhas partículas chamadas kaones en relación cun experimento que se levabaa cabo en el CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Esta tese levouna a Xenebra (Suíza).
Teresa forma parte dos 2500 investigadores científicos que traballan no proxecto CERN (Organización Europea de para la investigación Nuclear), concretamente no experimento Atlas que é descubrir as partículas máis pequenas da materia e reproducir o que sería o big-bang orixe do universo e a cosmoloxía.

Vid: http://www.tendencias21.net/Teresa-Fonseca-Fabricar-una-bomba-de-antimateria-es-imposible_a3286.html
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/10/05/0003_7197263.htm
http://www.galiciaunica.es/personaje/?p=573

No hay comentarios:

Publicar un comentario