Etiquetas

19 junio 2011

CONCEPCIÓN CAMBA SALGADO

Naceu en Ourense o 6 de abril de 1909. No ano 1921 matricúlase no Instituto Provincial de Ourense onde realiza cinco cursos, acadando o título de bacherelato no ano 1926 cunha cualificación notable. Posteriormente inscríbese na facultade de Filosofía, cando tiña 17 anos, e realiza un curso. Logo non consta que expedira ningún certificado, polo que todo fai pensar que abandonou os estudos.
Vid: Cid Galante, Rosa María e Benso Calvo, Carmen, "Los expedientes de las estudiantes de Bachillerato: una fuente básica para el estudio del alumnado femenino de los Institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930)" en Revista de Educación, 26, 2007, pp. 437-470.

No hay comentarios:

Publicar un comentario