Etiquetas

29 mayo 2011

MARISOL ACOSTA RODA

Nacida en Ourense en 1945 e criada en Zamora, esta muller polifacética soubo conxugar como ninguén a creatividade coa visión empresarial. Comezou a súa andaina profesional colaborando en diferentes medios de comunicación como El Correo de Zamora ou Radio Zamora. En 1968 ingresou no equipo da Cadea Ser de Salamanca como redactora radiofónica. Un ano despois iniciou o seu contacto co mundo da publicidade en Madrid traballando de redactora creativa para diferentes axencias de publicidade como Foote, Cone & Belding, Estrada & Cia ou os Almacéns Sears Roebuck. Dende 1982 ata 1985 foi a directora de Rdaio 80 en Salamanca. En xaneiro de 1985 converteuse na directora de Antena 3 en Salamanca cando esta cadea adquiriu as emisoras de Radio 80. Ese mesmo ano fundou a axencia de publicidade Ideas ´ Sshop á que se dedicou en corpo e alma durante estes últimos 25 anos. Profesora na Escola de Publicidade de Salamanca nos anos setenta, Premio Nacional de Periodismo en 1972, fundadora e impulsora da Asociación de Empresarias de Salamanca (AESAL) e presidenta da Asociación de Empresas de Publicidade de Salamanca (AESAP) durante máis de cinco anos referendan a súa traxectoria profesional.

25 mayo 2011

TERESA PORTO

Teresa Porto era filla de Lino Porto, médico pediatra que se encargou da Gota de Leche en Ourense dende o ano 1912. Cando el faleceu foi a súa filla, Teresa, a que se encargou do cometido de La Gota de Leche en Ourense e na provincia ata o ano 1933. Estes consultorios, ideados en Francia a finais do século XVIII e que se introducen en España a comezos do XX, foron unha fórmula para loitar contra a mortalidade infantil usando métodos de atracción como o de ofrecer gratuitamente leite como suplemento alimenticio. A estrutura básica da Gota de Leche-Consultorio de Lactantes consistía nunha sala de espera, un cuarto para pesar aos nenos, unha sala de consulta e lugar para entrega de biberóns, etc. Estes centros tiñan distintos patrocinios: uns foron mantidos por concellos, outros pola caridade privada, xuntas provinciais de protección á infancia, etc. Na provincia será o médico Lino Porto quen estea a cargo deste dispensario. Este facultativo facía fincapé nas medidas que as nais debían adoptar ante a crianza dos seus/súas fillos/as, reparando especialmente na educación da muller que, segundo el, adoecía dos debidos coñecementos. Insistía en que tanto mestres como mestras foran formados tamén en contidos puericultores para que, á súa vez, puideran dar charlas semanais en leccións nocturnas ás nais dos diferentes núcleos de poboación de Ourense. E, en efecto, parece ser que no Partido de Xinzo se levou a cabo esta experiencia dando bos resultados pois as nais acudían entusiasmadas[2]. Lino Porto reiteradamente solicitaba do Concello subvencións para a “Gota de Leche” para atender ás nais pobres e aos/ás nenos/as desvalidos/as.
Vid: Diario de un médico de guardia (idem foto) Vid: Cid Galante, Rosa María e Benso Calvo, Carmen, Entre a tradición e o cambio. A muller na sociedade ourensá de comezos do século XX, Ourense, Deputación Provincial, 2010.

14 mayo 2011

CARLOTA FEIJÓO SOTOMAYOR

Naceu en Ourense no ano 1897 e comeza os estudos de Maxisterio, matriculándose no Instituto Provincial, no ano 1908. Era filla dunha familia con posesións agrícolas, o que se ven denominando, propietario. Realiza tres cursos por libre.
Como curiosidade poderiamos dicir que Carlota Feijóo doou en 1966 ao Museo do Pobo español unha bata do século XVIII, pódese ler no seguinte enlace: Doazón dunha bata do século XVIII

Vid: Cid Galante, Rosa, A muller e educación en Ourense (1900-1930), tese de doutoramento.

07 mayo 2011

JUSTA CASTELAO BERNÁRDEZ

No libro de Posesións e Cesamentos do Instituto Provincial de Ourense figura como toma de posesión dona Justa Castelao Bernárdez que estivo de encargada interina gratuíta de Ciencias. Dona Justa Castelao Bernárdez era irmá de Consuelo Castelao Bernárdez que fixo estudos na Facultade de Ciencias de Santiago. Vid: Bande Rodríguez, Enrique, Institucións docentes e grandes mestres en Ourense, 1846-2005, Vigo, Galaxia, 2010, p. 347.

06 mayo 2011

LOOR A LAS MADRES

(Fonte: La Región, 7 de Febreiro de 1925

01 mayo 2011

OLIMPIA VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

Dona Olimpia Vázquez Gutiérrez  era natural de Ourense, filla de xastres. Ingresou nos estudos aos quince anos, en 1908, fai catro cursos combinando opción libre e oficial para solicitar o traslado á Escola Normal de León. Vid:Cid Galante, Rosa, Muller e educación en Ourense (1900-1930), tese inédita. Cid Galante, Rosa e Benso Calvo, Carmen, Los expedientes de las estudiantes de bachillerato: una fuente básica para el estudio del alumnado femenino de los institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930)Historia de la educación: Revista interuniversitaria, ISSN 0212-0267, Nº 26, 2007, págs. 437-470.

INDUMENTARIA FEMENINA


La Zarpa, 20-09-1927

SARA RUMBAO CONDE

Naceu no 1888 en Allariz e era filla de labradores, ingresa aos vintetrés anos nos estudos de Maxisterio no Instituto Provincial de Ourense e realiza un curso por libre para posteriormente trasladarse á Escola Normal de León. Logo vai a Madrid para acudir á Escola Normal Central de Mestras onde acada unhas cualificacións brillantes.  Hai que dicir que en Ourense so podía estudarse os estudos de Maxisterio elemental por iso non é de extranar que moitas das nosas mulleres quixeran realizar esta carreira fóra de Ourense para acadar o título superior. Posteriormente, Sara Rumbao sería Inspectora de Educación. Vid: Cid Galante, Rosa María, Muller e educación en Ourense (1900-1930), tese de doutoramento en publicación.