Etiquetas

06 abril 2011

NIEVES ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Naceu en 1905 en Maceda. No ano 1917 ingresa no Instituto Provincial de Ourense onde se matricula en tres cursos pola opción oficial. Posteriormente trasládase á Escola Normal de Ourense onde sacou o título de mestra. Afiliouse ao Partido Comunista e foi directora dunha gardería en Barcelona durante a guerra civil. Exiliouse a Rusia, regresando en 1985. Vid: Cid Galante, R. e Benso Calvo, C., “A incorporación das mulleres ourensás ao ensino secundario (1900-1930)”, publicado en la Revista Sarmiento, Anuario Galego de Historia da Educación, 10 2006, pp. 147-185, con ISSN: 1138-5863; Cid Galante, R., e Benso Calvo, C., "Los Expedientes de las Estudiantes de Bachillerato: Una fuente básica para el estudo del alumnado femenino de los Institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930), Revista de Historia de la Educación, 26, 2007, pp. 437-470; Costa Rico, Antón,Historia da educación e da cultura en Galicia, Xerais, 2004, p. 1050.

No hay comentarios:

Publicar un comentario