Etiquetas

02 abril 2011

MARÍA CONCEPCIÓN PÉREZ COLEMÁN

Estudou no Instituto Provincial no que se matricula en 1922 cando tiña 14 anos. De familia con posibles. Estuda os seis cursos de rigor e acada o Título de Bacharelato cunha cualificación estupenda de media Notable.No libro de Posesión e Cesamentos do Instituto Provincial figura como profesora de Traballos Manuais da Escola Fogar do Centro. Vid: Cid Galante, Rosa, Muller e educación en Ourense...Op.cit.; Cid Galante, R., e Benso Calvo, C., "Los Expedientes de las Estudiantes de Bachillerato: Una fuente básica para el estudo del alumnado femenino de los Institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930), Revista de Historia de la Educación, 26, 2007, pp. 437-470; Bande, E., Institucións docentes e grandes mestres....Op.cit., p. 348.

No hay comentarios:

Publicar un comentario