Etiquetas

18 abril 2011

CELSA FERRÍN MOREIRAS

Irmá de Antonia Ferrín Moreiras e de María Ferrín Moreiras. Naceu en 1908 en Ourense e o seu pai era mestre. Figura no rexistro de matrícula do Instituto Provincial de Ourense no ano 1919 e realiza dous cursos para logo trasladarse ao Instituto de Santiago de Compostela onde se titula. Matricúlase en 1924 na carreira de Filosofía e licénciase en 1929. Estas mulleres formaban parte dunha familia que non tivo reparo en enviar ás súas fillas a realizar estudos superiores nunha época na que as espectativas non seguían esta traxectoria senón a da da vida doméstica. Vid: Cid Galante, Rosa, Muller e educación en Ourense (1900-1930), tese inédita. Cid Galante, Rosa, "As primeiras ourensás ante o reto da educación universitaria" en Revista Minius, nº XI, 2003. Cid Galante, Rosa e Benso Calvo, Carmen, Los expedientes de las estudiantes de bachillerato: una fuente básica para el estudio del alumnado femenino de los institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930)Historia de la educación: Revista interuniversitaria, ISSN 0212-0267, Nº 26, 2007, págs. 437-470.

No hay comentarios:

Publicar un comentario