Etiquetas

05 abril 2011

AURORA MACEDA LÓPEZ

Inspectora de educación en Ourense que no ano 1936 estará pensionada en varios países para profundar nos seus coñecementos de Organización escolar. Houbo en Galicia a comezos de século XX unha preocupación pola teoría e práctica educativa o que levou que certos intelectuais e profesionais se animasen a pedir pensión noutros países para enriquecer os seus coñecementos. No 1907 créase a JAE (Junta de Ampliación de Estudios) que era un organismo oficial que promovía os intercambios científicos e culturais que contribuísen á modernización e renovación cultural do país para coñecer as correntes educativas europeas e americanas. Vid: Costa Rico, Antón, Historia da educación e da cultura en Galicia, Xerais, 2004, pp. 996 e 1001.

No hay comentarios:

Publicar un comentario