Etiquetas

01 marzo 2011

SARA SOTO POMBAR

Sara Soto Pombar naceu en Ourense polo ano 190o e ingresou no Instituto Provincial en 1914. Neste centro estudaría catro curso, o primeiro por libre e os outros por oficial. Acada unha cualificación media de notable e logo trasládase á Escola Normal de Ourense. Constan no Instituto as súas irmás Mercedes Soto Pombar e Josefa Soto Pombar. Hai que dicir que entre as doazóns que deron ao Asilo de Horfos de Ourense está a de Sara Soto Pombar, falecida en Ourense o tres de novembro de 1985. Cedeu ao Asilo o inmoble da Avenida da Saínza. Vid: Cid Galante, Rosa María e Benso Calvo, Carmen, Los expedientes de las estudiantes de bachillerato: una fuente básica para el estudio del alumnado femenino de los institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930), Revista Historia de la Educación, 26,2007. Hernández Figueiredo, J.R., Las Hijas de la Caridad en Ourense. Beneficencia y enseñanza (siglos XIX y XX), Deputación Provincial de Ourense, 2007, p. 327.

No hay comentarios:

Publicar un comentario