Etiquetas

13 marzo 2011

DOLORES ALONSO PEREIRA

Naceu en Ourense o 25 de xuño de 1910. O seu pai era empregado. Cando tiña dez anos solicita o seu ingreso no Instituto Provincial onde cursa, por oficial, os seis anos. O seu expediente ten unha media de notable. Acadou o título de bacharelato en 1916 e solicita certificado para Escola Normal de Ourense e tamén para a Universidade de Valencia. Matricúlase por libre na Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela no ano 1926 onde realizará catro cursos e, en 1931 solicita un certificado para Madrid.
Será a Directora Propietaria do Colexio Luís Vives da cidade, na rúa Padre Feijoo, nº 17 para o cal solicita a clasificación como centro de Grado Elemental.

Vid:Cid Galante, R., Muller e educación en Ourense (1900-1930), Tese inédita. Cid Galante, R. e Benso Calvo, C., “Los expedientes de las estudiantes de bachillerato: una fuente básica para el estudio del alumnado femenino de los institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930)” Historia de la Educación, 26, 2007, pp. 437-470. Cid Galante, R. "As primeiras ourensás ante o reto da educación universitaria", Revista Minius.

La Noche : único diario de la tarde en Galicia: Año XXXVIII Número 11589 - 1958 mayo 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario