Etiquetas

05 agosto 2010

MARÍA AMPARO GARCÍA LÓPEZ

Mestra nacional de Ourense represaliada que figura nos Expedientes da Depuración de Mestres Nacionais.A depuración estableceuse no decreto do 8 de novembro de 1936. Anteriormente á publicación do decreto, a purga foi levada a cabo polas autoridades académicas de cada distrito universitario, seguindo as directrices da autoridade militar e civil de cada provincia, quen redactaban as primeiras listas de mestres sancionados, para despois facelas públicas en cada un dos B.O.P. Podemos definir esta primeira depuración como unha purga militar, non soamente por ser decidida polos estamentos militares provinciais, senón porque estaba suxeita á lexislación castrense de urxencia. Posteriormente, cando se constitúe o Ministerio de Educación Nacional, a depuración entra nunha segunda fase; a partir deste momento a depuración regúlase por un corpo de leis e normas establecidas como desenvolvemento do Decreto 108, e o control da depuración pasa das mans militares a converterse nunha competencia do Ministerio de Educación, que paulatinamente vai establecendo unha serie de organismos estatais, creados especificamente para xestionar o enorme volume de traballo administrativo que a depuración estaba a crear. Entre os organismos estatais máis importantes estaban as distintas Comisións Depuradoras Provinciais, formadas por funcionarios xa depurados do Ministerio franquista. Vid: http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=69215 http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_del_Magisterio_espa%C3%B1ol_tras_la_Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola.

No hay comentarios:

Publicar un comentario