Etiquetas

05 agosto 2010

BEATRIZ PÉREZ FREIRE

Mestra Nacional natural de Vilamarín, Ourense. Segundo a normativa depuradora, as Comisións debían pedir polo menos catro informes diferentes: ao Alcalde, Cura Párroco, Xefe da Garda Civil e a un pai de familia ben considerado, que vivisen onde estivese situada a escola e individuo obxecto de investigación. Estes informes foron a base fundamental sobre a que asentou as súas bases a depuración.Pero os membros das comisións tamén podían solicitar informes a outras instancias:comandancias da policía, servizos de información militar, servizos técnicos e administrativos das inspeccións educativas, particulares.Foi frecuente o emprego da delacion para redactar cargos dirixidos contra os docentes. Vid: http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=41970 http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_del_Magisterio_espa%C3%B1ol_tras_la_Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola

No hay comentarios:

Publicar un comentario