Etiquetas

17 junio 2010

MARÍA DEL CARMEN FREIRE IGLESIAS

Mestra Nacional que en 1936 foi retirada pola depuración dos Mestres Nacionais. A esta e outras mestras mencionadas no blog debémolas ter na nosa memoria. Vid: http://www.mcu.es/novedades/2010/novedades_Pares_Victimas.html

ANTONIA FERNÁNDEZ QUINTELA

Mestra nacional que foi retirada do corpo en 1936 pola denominada Depuración de Mestres nacionais. Vid: http://www.mcu.es/novedades/2010/novedades_Pares_Victimas.html

05 junio 2010

CARLOTA VÁZQUEZ SARMIENTO

Dona Carlota foi a que propiciou a chegada dos Salesianos a Ourense. Realmente ela foi a que cedeu, en 1910, os terreos para que a Congregación se asentase na cidade. Nesta extensa finca ao pé do río Miño estaba situado o pazo que pertencía a Dona Carlota xunto cun gran terreo. Hai que dicir ou destacar que, de novo, foi unha muller ourensá a que propiciou a creación dun novo centro educativo, lembremos a Angelita Varela que foi a mecenas do Centro Santo Angel.

01 junio 2010

ROSARIO DUEÑAS

A ourensá Rosario Dueñas ía para nadadora olímpica cun brilante palmarés. Días antes de acudir a unha competición a Barcelona sufríu nun accidente doméstico queimaduras de terceiro grao que fixeron retirarse, de forma prematura, da vida deportiva. A piscina do Pavillón Municipal leva o nome de Rosario Dueñas na súa honra. Leva máis dunha década de traballo na loita contra a pobreza e a miseria. En 1991visitou por pracer Kenia e viviu moi de preto as desgrazas do Terceiro Mundo , a partir de entón, a súa vida deu un xiro radical. As comodidades das que gozaba deron paso ao comezo dun periplo solidario que a levou por Africa, Filipinase Calcula, traballando con Teresa de Calcuta. Hoxe segueao pé do canón axudando aoscolectivos desfavorecidos.
Vid: http://www.voluntariadogalego.org/upload/des/75-d-la_region180107.pdf Castro, X.R., "El deporte", Ourense en el siglo XX, La Voz de Galicia, p. 196.

EMILIA ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ

Naceu en Trado, Celanova, en 1910 e era filla dun médico. Cando tiña 17 anos, en 1927, matriculouse por oficial na Facultade de Farmacia en Santiago onde realizou os cinco cursos licenciándose con brillantes resultados en 1933. Vid: Cid Galante, Rosa María, Muller e educación en Ourense (1900-1930), Tese inédita. Cid Galante, Rosa María.As primeiras ourensás ante o reto da educación universitaria (1900-1940) (II) Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, ISSN 1131-5989, Nº 12, 2004 , pags. 73-102. As primeiras ourensás ante o reto de educación universitaria (1900-1930) (I) Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, ISSN 1131-5989, Nº 11, 2003, pags. 139-156

MARÍA DOCAMPO POUSA

Naceu en Ourense e era Mestra Nacional pero foi represaliada no Franquismo no proceso de Depuración de Mestres Nacionais. Lembremos a estas mulleres que polos seus ideais non puideron continuar exercendo o seu labor. Vid: Ministerio de Cultura. Archivo: Archivo General de la Administración Fondo: Ministerio de Educación Nacional Serie: Expedientes de depuración de maestros nacionales

MILAGROS ÁLVAREZ RAMÓN

Mestra ourensá represaliada do Franquismo. Vid: Ministerio de Cultura Archivo: Archivo General de la Administración Fondo: Ministerio de Educación Nacional Serie: Expedientes de depuración de maestros nacionales

MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ CAMINERO

Naceu en 1914 en Ourense e era filla dun comerciante. Aos 18 anos, no ano 1932, matriculouse por oficial na Facultade de Filosofía. Realizou catro cursos e en 1936 solicita un certificado de traslado á Facultade de Valladolid. Vid: Cid Galante, Rosa María, Muller e educación en Ourense (1900-1930), tese inédita. Cid Galante, Rosa María, As primeiras ourensás ante o reto da educación universitaria (1900-1940) (II) Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, ISSN 1131-5989, Nº 12, 2004, pags. 73-102. As primeiras ourensás ante o reto de educación universitaria (1900-1930) (I) Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, ISSN 1131-5989, Nº 11, 2003, pags. 139-156