Etiquetas

21 abril 2010

CELSA FERRÍN MOREIRAS

Naceu en Ourense e era filla de mestres. Estuda o bacharelato no Instituto Provincial e logo pide traslado a un de Santiago. Posteriormente matricúlase na Facultade de Filosofía e Letras no ano 1925 onde se licencia cunha cualificación notable. Vid: Arquivo do Instituto Otero Pedrayo (AIOP), Expedientes Académicos; e AHUS Expedientes personales. Cid Galante, Rosa María, Muller e educación en Ourense (1900-1930), Tese de doutoramento inédita.

1 comentario: