Etiquetas

19 marzo 2010

PEREGRINA POUSA

Peregrina Pousa naceu en Regodeigón, Ribadavia, no ano 1877. No curso 1912 e 1913, cando tiña 37 anos, realiza estudos de matrona na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela e obtivo a máxima cualificación. Estes estudos comprendían dous cursos.
Era unha opción bastante atractiva para aquelas mulleres que quixeran desempeñar unha profesión de certo rango xa que non implicaba ningún tipo de cuestionamento nin traba, pois considerábase moi adecuada para a muller (precisamente porque as propias parturientas así o preferían). Quizais o difícil foi determinar como organizar estes estudos. A tal fin ditouse a Real cédula o 10 de decembro de 1828, e de forma máis exhaustiva, a do 21 de novembro de 1861 onde se regulou o ensino de practicantes e matronas. Para realizar esta especialidade requiríanse unha serie de condicións: ter cumpridos 20 anos, ser casada ou viúva, ter cursado a primeira ensinanza elemental completa e ter aprobado as disciplinas seguintes: obstetricia, fenómenos do parto e sobreparto naturais e os laboriosos, regras para asistir ás parturientes e paridas e aos nenos, primeiros e urxentes auxilios e maneira de administrar auga. Os estudos e prácticas efectuaríanse a porta pechada e en horas distintas dos practicantes. Dita sección autorizouse en Madrid, Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia e Valladolid. O RD de 10 de agosto de 1904 no seu artigo 13 di que para facer a inscrición no primeiro curso de matronas esixíanse estes requisitos: primeiro, ser maior de idade; segundo, certificado de aprobación nunha Escola Normal de mestras, da ensinanza primaria superior; terceiro, autorización do home se fora casada. Vid: AHUS., Expedientes personales, cartapacio nº. 1.119 ORTIZ GÓMEZ, Teresa, “De matrona a matrona: Francisca Iracheta y la divulgación de la ciencia obstétrica en España en 1870”, en Arenal, nº 1, vol. 6, pp. 183-195. Cid Galante, Rosa Mª, Muller e educación en Ourense (1900-1930), Tese inédita da Universidade de Vigo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario