Etiquetas

08 septiembre 2009

NIEVES ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Naceu en Maceda (Ourense) en 1095 e cursou estudos de bacharelato no Instituto Provincial, actual Otero Pedrayo, ingresando no ano 1917 á idade de 12 anos. No Instituo realizaría tres cursos por oficial para logo trasladarse á Escola Normal de Mestras de Ourense. Afiliouse ao Partido Comunista en 1931. Durante a guerra civil traballou en Barcelona nunha gardería. Posteriormente, trasladouse á Unión Soviética e seguiu co labor docente en Pirobors Karga, na fábrica "Lijachova" en Kokand, Crimen e Dnepropetrevsk. En 1985 retornou a España.
Vid: Benso Calvo, Carmen e Cid Galante, Rosa María, "Los expedientes de las estudiantes de bachillerato: una fuente básica para el estudio del alumnado femenino de los institutos. Ourense como ejemplo (1900-1930)" en Revista Interuniversitaria Historia de la Educación, 26,2007, pp. 437-470.
Marco, A., Dicionario de mulleres galegas, Vigo, A Nosa Terra, 2007, p. 26.
Méndez Lois, Mª José, Mulleres na educación en Galicia, MUPEGA, Xunta de Galicia, 2009, p. 42.

No hay comentarios:

Publicar un comentario