Etiquetas

28 septiembre 2009

AURORA MACEDA LÓPEZ

Inspectora de Ensino Primario na provincia de Ourense en 1933. En xaneiro de 1934 solicitou unha pensión co fin de cursar estudos pedagóxicos en Xenebra, París e Bruselas, perfeccionar os coñecementos en Psicoloxía Experimental e conseguir un maior rendemento na súa función inspectora. En 1936 recibiu unha pensión da Junta para a Ampliación de Estudos e Investigaciones científicas para realizar estudos nunha viaxe cun grupo de inspectores e inspectoras por Francia, Bélxica, Holanda, Suíza e Italia durante dous meses.
Vid: Marco, A., Dicionario de mulleres galegas, Vigo, A Nosa Terra, 2007, p. 255.
Méndez Lois, Jª José (Coord.) Mulleres na Educación en Galicia, MUPEGA, Xunta de Galicia, 2009, p. 157.

No hay comentarios:

Publicar un comentario