Etiquetas

01 marzo 2009

POEMA: DEFENSA DAS MULLERES de Filomena Dato

DEFENSA D' AS MULLERES Decim' os que crendes en Dios y-as suas obras: ¿Cal foi d' a creacion a espréndeda coroa? ¿Cal foi a que Dios fixo a últema de todas? ¿Foi o mar...? ¿As estrelas...? ¿A luz d' a branc' aurora...? ¿Foi a estáuta de barroqu' á sua imáxe propea un alma lle infundira intelixente y-hermosa...? ¿Foron cicais os ánxelesque pobraron a groria...? Foi a muller que tivoa fertuna grandiosa